SẢN PHẨM CỦA DIVICO

Dịch vụ bán hơi.

Phương án thực hiện:

* DIVICO sẽ đầu một hệ thống thiết bị lò hơi tầng sôi hoặc Lò dầu tải nhiệt tầng sôi đốt nhiên liệu sinh khối hoặc đốt than tùy theo yêu cầu của khách hàng tại nhà máy của khách hàng hoặc bên cạnh nhà máy của khách hàng để sản xuất hơi – nhiệt và cung cấp hơi và nhiệt cho sản xuất của khách hàng.

* Khách hàng sẽ thanh toán chi phí sử dụng hơi, chi phí sử dụng nhiệt theo đồng hồ đo lưu lượng giống như mua nước của nhà nước hoặc mua điện của EVN. Chi phí sử dụng hơi sẽ được thanh toán 1 tháng 1 lần theo đơn giá mua bán hơi, nhiệt mà hai bên đã thống nhất.

* DIVICO sẽ chịu toàn bộ tất cả các trách nhiệm liên quan đến khu vực lò hơi thay cho khách hàng như sau:

+ Tự mua nhiên liệu đốt để sử dụng cho lò hơi.

+ Tự vận hành, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa lò hơi.

+ Tự chịu trách nhiêm các vấn đề khác liên quan: môi trường, xử lý nước cấp...

+ Chịu trách nhiệm các vấn đề về pháp lý trước cơ quan nhà nước thay cho khách hàng.

+ Mua bảo hiểm cho khu vực lò hơi.

* Hợp đồng mua bán hơi sẽ diễn ra liên tục trong thời gian tối thiểu 05 năm.

Lợi ích cho khách hàng.

* Khách hàng tiết kiệm được chi phí đầu tư hệ thống lò hơi.

* Tiết kiệm chi phí sản xuất hơi, nhiệt hơn so với tự đầu tư và tự vận hành.

* Chất lượng nguồn cung cấp hơi, nhiệt rất ổn định, chuyên nghiệp.

* Không phải bận tâm đến các vấn đề pháp lý.

Dịch vụ cho thuê Lò hơi.

Phương án thực hiện:

* DIVICO sẽ đầu tư toàn bộ thiết bị lò hơi hoặc lò dầu tải nhiệt đốt nhiên liệu sạch theo yêu cầu của khách hàng để vận hành sản xuất hơi – nhiệt và cung cấp hơi và nhiệt cho sản xuất của khách hàng.

* DIVICO sẽ đảm nhiệm các công việc sau:

+ Tự vận hành, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa lò hơi.

+ Tự chịu trách nhiêm các vấn đề khác liên quan: môi trường, xử lý nước cấp...

+ Chịu trách nhiệm các vấn đề về pháp lý trước cơ quan nhà nước thay cho khách hàng.

+ Mua bảo hiểm cho khu vực lò hơi.

Lợi ích cho khách hàng:

* Tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị.

* Chất lượng nguồn cung cấp hơi, nhiệt rất ổn định, chuyên nghiệp.

* Không phải bận tâm đến các vấn đề pháp lý.

 

Trách nhiệm khách hàng:

* Cung cấp nhiên liệu đốt.

* Cung cấp nguồn điện, nguồn nước cho vận hành Lò hơi.