VỀ DIVICO

Dịch vụ bán hơi

Phương án thực hiện:

DIVICO sẽ đầu một hệ thống thiết bị lò hơi tầng sôi hoặc Lò dầu tải nhiệt tầng sôi đốt nhiên liệu sinh khối hoặc đốt than tùy theo yêu cầu của khách hàng tại nhà máy của khách hàng hoặc bên cạnh nhà máy của khách hàng để sản xuất hơi – nhiệt và cung cấp hơi và nhiệt cho sản xuất của khách hàng.

Khách hàng sẽ thanh toán chi phí sử dụng hơi, chi phí sử dụng nhiệt theo đồng hồ đo lưu lượng giống như mua nước của nhà nước hoặc mua điện của EVN. Chi phí sử dụng hơi sẽ được thanh toán 1 tháng 1 lần theo đơn giá mua bán hơi, nhiệt mà hai bên đã thống nhất.

DIVICO sẽ chịu toàn bộ tất cả các trách nhiệm liên quan đến khu vực lò hơi thay cho khách hàng như sau:

      + Tự mua nhiên liệu đốt để sử dụng cho lò hơi.

      + Tự vận hành, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa lò hơi.

      + Tự chịu trách nhiêm các vấn đề khác liên quan: môi trường, xử lý nước cấp,...

      + Chịu trách nhiệm các vấn đề về pháp lý trước cơ quan nhà nước thay cho khách hàng.

      + Mua bảo hiểm cho khu vực lò hơi.

      + Và các phần việc khác liên quan đến nồi hơi.

Hợp đồng mua bán hơi sẽ diễn ra liên tục trong thời gian tối thiểu 05 năm.

 

Lợi ích của khách hàng:

icon
Tiết kiệm chi phí sản xuất hơi, nhiệt hơn so với tự đầu tư và tự vận hành
icon
Khách hàng không mất chi phí đầu tư hệ thống lò hơi
icon
Chất lượng nguồn cung cấp hơi, nhiệt rất ổn định, chuyên nghiệp
icon
Không lo đến pháp lý, môi trường trước cơ quan quản lý
icon
Không phải bận tâm đến việc quản lý phân đoạn sản xuất hơi – nhiệt
icon
Đảm bảo tiêu chuẩn môi trường