Lò hơi tầng sôi đốt biomass

  • Với những Quốc gia có nhiều loại phế phẩm từ nông nghiệp (như: trấu, mùn cưa, bã điều, củi băm, vỏ cà phê…) và sản lượng lớn thì giải pháp lựa chọn “Lò hơi tầng sôi đốt biomass” là giải pháp tối ưu và đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất trong tất cả các phương án đầu tư Lò hơi hiện nay.

Lò dầu tải nhiệt đốt biomass

  • "Lò dầu tải nhiệt tầng sôi đốt biomass" do DIVI Boiler chế tạo mang những ưu điểm nổi bật tương tự công nghệ Lò hơi tầng sôi đốt biomass. Chỉ có một sự khác biệt về môi chất sử dụng của Lò dầu tải nhiệt là dầu truyền nhiệt, môi chất tạo sử dụng của Lò hơi tầng sôi là hơi nước.

Lò hơi đốt nhiên liệu lỏng

Với yêu cầu cao về vấn đề vệ sinh và hạn chế diện tích mặt bằng lắp đặt, nhưng chi phí sản xuất hơi không phải là vấn đề trọng yếu thì “Lò hơi đốt nhiên liệu lỏng” là một lựa chọn phù hợp.