Nhà máy điện sử dụng nhiên liệu sinh khối

DIVI group cung cấp Máy đồng phát nhiệt điện Mini cho các nhà máy để tạo ra điện và nhiệt, phục vụ cho quá trình sản xuất.

Nhà máy điện rác

Nhà máy điện rác của công ty ĐỈNH VIỆT dùng công nghệ lò đốt rác thải để phát điện thông qua lò hơi và tuabin hơi nước.

Giảm thiểu lượng rác thải rắn, nâng cao hiệu quả sử dụng đất,  khôi phục năng lượng và tiết kiệm nguồn năng lượng, xử lý đa dạng chất thải