Quy trình ngừng lò hơi khi gặp sự cố

Khi lò hơi gặp sự cố cần ngừng lò, bạn cần thực hiện theo trình tự sau

  • Chấm dứt cung cấp nhiên liệu và không khí, lá chắn khói đóng gần hoàn toàn.
  • Nhanh chóng cào than đang cháy ra khỏi buồng đốt.
  • Sau khi đã chấm dứt sự cháy thì đóng hết các cửa van và lá chắn khói lại.
  • Đóng van cấp hơi và cho thoát hơi ra ngoài bằng các kênh van an toàn.
  • Cấp đầy nước vào lò (Nếu là sự cố cạn nước thì nghiêm cấm việc cấp nước vào lò)
  • Để lò nguội từ từ dưới sự giám sát của người vận hành lò. (Tuyệt đối nghiêm cấm việc dùng nước để dập lửa trong lò)

Nguồn: internet