Lĩnh vực hoạt động của DIVI Group

Đồng phát nhiệt - điện mini

Công nghệ đồng phát nhiệt - điện Mini có hiệu suất sử dụng năng lượng rất cao, có thể lên đến 80%. Trong khi đó công nghệ đồng phát nhiệt điện truyền thống chỉ có hiệu suất vào khoảng 30-40%.